Etablert kontor i Nordre Aker søker fullmektig

Kontoret har et ungt og svært godt miljø, og ikke minst posisjon som markedsleder.

Området preges av mye nybygg, med dertil mye muligheter for unge meglere.

Kontoret har rettigheter på områder med mye eneboliger, god variasjon av objekter, samt svært god tilgang på leads.

Ambisiøse fullmektiger søkes. Manglende tilknytning til området kan ses bort ifra for de riktige kandidatene.