Fagansvarlig og etablerte meglere kan få en kjempemulighet på Oslo Øst

Vår kunde søker en Fagansvarlig og etablerte eiendomsmeglere til kontor som er i ferd med å åpne i Oslo Øst.

Dette er en svært attraktiv privateid kjede, med de påfølgende mulighetene det fører med seg.

Det er fordelaktig med erfaring fra det aktuelle området, men dette kan sees bort fra ved gode resultater oppnådd i andre områder.

Etablerte og erfarne meglere fra området står bak nyåpningen-

Man er ute etter de som har store ambisjoner, som vil være med på å skape noe for de neste tiårene.

Her vil det være mange muligheter for de riktige kandidatene!